Φορολογικός Σχεδιασμός

Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι το βασικότερο κομμάτι στην χάραξη πορείας μιας επιχείρησης, ώστε να επιτευχτεί η νόμιμη ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης της. Η εταιρία μας μελετά και στην συνέχεια υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο πλάνο που περιλαμβάνει τα εξής:

 

• Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.

• Παρακολούθηση και μελέτη των φορολογικών ευκαιριών που είναι εφαρμόσιμες για κάθε συγκεκριμένη εταιρία, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της και του φορολογικού της σχεδιασμού.

• Παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για οργανωτικά, λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και για συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, εκκαθαρίσεις, εξαγορές και αποτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων.

• Σχεδίαση αναλυτικών λογιστικών συστημάτων πλήρως προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και συγκρότηση συστημάτων σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα λογιστικά συστήματα των πελατών.

• Οργάνωση λογιστηρίου εταιριών.

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now