Περιοχές Εξειδίκευσης

Λειτουργώντας σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο γραφείων σε περισσότερες απο 10 χώρες σε όλο τον κόσμο παρέχει διεθνείς και ολοκληρωμένες οικονομικές υπηρεσίες
Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία ADVANCED CONSULTANTS - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 1996 από μία ομάδα ικανών επαγγελματιών, με πολύχρονη προϋπηρεσία και νόμιμα αναγνωρισμένοι, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Το προσωπικό της εταιρείας μας, σήμερα επιλέγεται προσεκτικά ανάμεσα σε αποφοίτους ανωτάτων και ανωτέρων οικονομικών σχολών, με σκοπό την στελέχωσή με ικανά και φιλόδοξα άτομα που είναι προσανατολισμένα στο συμφέρον των πελατών μας. Δείτε περισσότερα...

Μισθοδοσία / Εργατικά

Μισθοδοσία / Εργατικά

• Υπολογισμός μισθοδοσίας σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς Εργατικούς και Ασφαλιστικούς νόμους. • Έκδοση όλων των σχετικών μισθοδοτικών εγγραφών και ετοιμασία των ετησίων μισθοδοτικών καταστάσεων που απαιτούνται από τους Ελληνικούς Φορολογικούς Νόμους. • Παρακολούθηση όλων των διαδικασιών που απαιτεί το Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο για την πρόσληψη, απόλυση και συνταξιοδότηση υπαλλήλων • Εκπαίδευση προσωπικού. Δείτε περισσότερα...

Οικονομικός Προγραμματισμός

Οικονομικός Προγραμματισμός

Ξεκινώντας από τον πιο σύγχρονο και κατάλληλο εξοπλισμό, που προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, εφαρμόζουμε τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες μας είναι σε θέση να ελέγχουν την πορεία των επιχειρήσεων τους μέσω της σύγχρονης πλατφόρμας της Advanced Consultants, να συγκρίνουν τα προϋπολογιστικά δεδομένα με τα απολογιστικά και να επαναπροσδιορίζουν τις τακτικές επίτευξης των στόχων τους. Δείτε περισσότερα...

Φορολογικός Σχεδιασμός

Φορολογικός Σχεδιασμός

Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι το βασικότερο κομμάτι στην χάραξη πορείας μιας επιχείρησης, ώστε να επιτευχθεί η νόμιμη ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης της. Η εταιρία μας μελετά και στην συνέχεια υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο πλάνο που περιλαμβάνει τα εξής: Δείτε περισσότερα...

Δημόσιο Λογιστικό

Δημόσιο Λογιστικό

• Προετοιμασία τήρησης Δημοσίου Λογιστικού • Σύνταξη Ταμειακών Προϋπολογισμών • Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού σε λογαριασμούς τάξεως • Σύνταξη Ταμειακών Απολογισμών • Συμφωνίες Δημοσίου Λογιστικού με Γενική Λογιστική. • Παρακολούθηση Ενταλμάτων Πληρωμής και Γραμματίων Είσπραξης. Δείτε περισσότερα...

Δημόσιος Τομέας / ΟΤΑ

Δημόσιος Τομέας / ΟΤΑ

• Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου • Οργάνωση γραφείου αξιοποίησης Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων • ISO – Διαχειριστική επάρκεια • Αναχρηματοδότηση, Προσαρμογή Δήμων στο πρόγραμμα εξυγίανσης – Πιστοληπτική πολιτική • Διοικητική Υποστήριξη Δήμου και Νομικών Προσώπων – Κανονισμοί Λειτουργίας – Οργανογράμματα (Ο.Ε.Υ.) • Υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού Δείτε περισσότερα ...

Διεθνείς Υπηρεσίες

Διεθνείς Υπηρεσίες

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνούς οικονομικού – φορολογικού προγραμματισμού • Συστάσεις εταιριών σε όλο τον κόσμο • Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων Ελληνικών Λογιστικών προτύπων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα. Δείτε περισσότερα...

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Advanced Consultants παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικής και υποστήριξης των πελατών της, με στόχο να προσδώσει επιπλέον αξία στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται και παράλληλα να τις βοηθήσει να διατηρήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες: • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Planning) • Αναπτυξιακές μελέτες (Master Planning) Δείτε περισσότερα ...

Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

• Σύσταξη και εγγραφή στην Ελλάδα εταιριών κάθε νομικής μορφής • Σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων • Σύνταξη ανακοινώσεων για την παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις • Σύνταξη πρακτικών που αφορούν την εγγραφή των εκλογών και αντικατάσταση των μελών της Διοίκησης • Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και των Πρακτικών Συνεδριάσεων στο μητρώο της Εταιρείας Δείτε περισσότερα...

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now