Οι Πελάτες μας

Το πελατολόγιο της ADVANCED CONSULTANTS A.E. αποτελείται από πλήθος επιχειρήσεων, οι οποίες ενασχολούνται με κάθε κλάδο οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας. Το δίκτυο των πελατών της, περιλαμβάνοντας ήδη εταιρείες που εδρεύουν σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο, διευρύνεται συνεχώς συμπεριλαμβάνοντας εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.Ασχολούμαστε με επιχειρήσεις εξειδικευμένες σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικής δραστηριότητας όπως:

  • Κατασκευές

  • Ψηφιακές εκτυπώσεις

  • Ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα

  • Πληροφοριακά συστήματα

  • Εμπόριο επίπλων και ειδών κατοικίας

  • Εμπόριο Ρούχων

  • Εμπόριο Τροφίμων

  • Εκδόσεις

  • Κινητή τηλεφωνία

Επίσης, στο πελατολόγιο της ADVANCED CONSULTANTS A.E. συγκαταλέγονται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου όπως ΝΠΔΔ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και ΝΠΙΔ, όπως είναι οι εταιρείες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.