Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι φοροτεχνικές - λογιστικές υπηρεσίες μας και η προετοιμασία τακτικών αναφορών διαχείρισης, σε μορφή εντύπων σύμφωνη με εσάς, είναι απαραίτητα για εσάς ώστε να είστε σε θέση να ελέγχετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας και να βγάζετε τις κατάλληλες αποφάσεις που αφορούν στη διαχείρισή της. Παρέχουμε προσαρμοσμένες λογιστικές λύσεις που πληρούν τις απαιτήσεις σας. Κάποιες από τις υπηρεσίες μας αυτές περιλαμβάνουν

• Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε αυτοματοποιημένο περιβάλλον

• Σύνταξη των ετησίων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ( και δηλώσεων) σύμφωνα με το Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο

• Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή Γενικού & Κλαδικών λογιστικών σχεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

• Μελέτη, οργάνωση και εφαρμογή του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων σε μηχανογραφημένο λογιστήριο σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και τον χαρακτήρα της επιχείρησης.

• Σχεδιασμός και εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολόγησης.

• Οργάνωση αποθήκης και κυκλώματος εμπορικής διαχείρισης.

• Επίβλεψη των λογιστικών εργασιών των επιχειρήσεων.

• Μελέτη και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή πρότυπα.

• Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).

• Σύνταξη των δηλώσεων Παρακρατουμένων φόρων και υποβολή και τακτοποίηση / πληρωμή κάθε τυχών υποχρεώσεων.

• Υπολογισμός του Φόρου Εισοδήματος και ετοιμασία της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

• Υπολογισμός του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και ετοιμασία της Δήλωσης Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας. Η εταιρία μας υποστηρίζει την τακτική «γρήγορου κλεισίματος» και αυτή τη στιγμή οι πελάτες μας έχουν την δυνατοτητα να «κλείνουν» τον μήνα έως την πέμπτη ημέρα του επομένου μήνα.

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now