Απόφαση σταθμός για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεωνΤροχοπέδη στην πολλοστή παράταση του χρόνου παραγραφής που επιθυμεί να δίνει το ελληνικό κράτος για αναδρομικούς ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις συνιστά η πρόσφατη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπό κρίση απόφαση, οι αναδρομικοί έλεγχοι σε φορολογικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης για τη λίστα Λαγκάρντ, έχουν παραγραφεί.

Σαφώς, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να τονίσουμε το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης που στηρίζει την παραγραφή των εν λόγω υποθέσεων. Αναλυτικότερα, στις υποθέσεις αυτές εφαρμόζεται ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής με μόνη εξαίρεση τη δυνατότητα κοινοποίησης συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου εντός δεκαετίας αν υπάρχουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι χρήσεις μέχρι το έτος 2016 έχουν παραγραφεί και το κράτος δεν έχει δικαίωμα ελέγχου.

Περαιτέρω, στην ίδια απόφαση δίδεται ορισμός των νέων στοιχείων σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα νομολογία και το δικαστήριο αποφαίνεται ότι τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή δεν συνιστούν νέα συμπληρωματικά στοιχεία διότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΚΦΕ η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα να άρει το τραπεζικό απόρρητο και να τα πληροφορηθεί εντός της αρχικής πενταετίας, κατά την οποία είχε δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο και κοινοποίηση φυλλου ελέγχου. Επομένως, οι χρήσεις από το 2007 έως το 2010 θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Έπειτα από όλα τα ανωτέρω το δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή σχετικά με καταθέσεις για λίστα Λαγκάρντ έχει ήδη επέλθει. Έτσι, το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης θεωρείται κόλαφος για το υπουργείο Οικονομικών καθώς βγαίνουν άκυρες οι εντολές ελέγχου για τις περισσότερες λίστες, καθόσον εκδόθηκαν μαζικά και αναφέρονται συλλήβδην σε ολόκληρο το περιεχόμενο κάποιων CDs και όχι ονομαστικά κατά περίπτωση, σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους παραπάνω από ένα εκατομμύριο ελεγχόμενους.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square