Φορολογικές αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριοΒελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στον ενωσιακό χώρο προμηνύουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στο να καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες.

Πιο αναλυτικά, με τη δημιουργία μιας πύλης που θα λειτουργεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα που αφορούν τη συμμόρφωση σε θέματα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση μεγάλου ποσού εξόδων για τις επιχειρήσεις. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή, με αποτέλεσμα τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με τα προτεινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα αναμένεται απλοποίηση των κανόνων για τις πολύ μικρές και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να απευθύνονται ευκολότερα σε νέες αγορές.

Συγκεντρωτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τον ΦΠΑ εντός της Ένωσης σε έναν τόπο. Βασικός γνώμονα της τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων συνιστά η απλοποίηση των κανόνων του ΦΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που πωλούν μέσω διαδικτύου με στόχο η διαχείριση του ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 € να γίνεται εντός της χώρας της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, αναμένεται η υποβολή των ως άνω προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν η έγκριση του Συμβουλίου. Έτσι, ξεκινά μία νέα εποχή για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now