Το τραπεζικό απόρρητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

November 24, 2016

 

 

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η οποία στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, το Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο στηρίζοντας τη θέση του Συμβουλίου ψήφισε υπέρ της οδηγίας 2011/16/ΕΕ που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών.

             Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία αυτή θα υποχρεώνει τις αρμόδιες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος φορολογικές αρχές, σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν βρίσκονται, να μοιράζονται αυτόματα πληροφορίες, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, με τις ομόλογές τους αρχές στα άλλα κράτη μέλη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε στην ψήφιση της οδηγίας προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να πατάξει την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Στο  υπό κρίση ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την επιτακτική ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του ενωσιακού χώρου, λόγω της άμεσης συσχέτισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με οικονομικά και πολιτικά εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στο διεθνή χώρο.
          Τέλος, σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη θα  πρέπει να μεταφέρουν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία πριν από το τέλος του έτους 2017.

Please reload

Featured Posts

Doing business in Russia

January 12, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts

January 12, 2017

November 28, 2016

Please reload

Archive