Στοιχεία διεθνοποίησης της ναυτιλίαςΗ παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δεν θα μπορούσε παρά να έχει άμεσο αντίκτυπο και στη ναυτιλία, η διεθνοποίηση της οποίας αποτελεί άλλωστε και βασικό μοχλό ανάπτυξής της. Σαφώς, οι κανονισμοί του International Maritime Organization καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην μεγιστοποίηση του θαλάσσιου εμπορίου καθώς επίσης και στην ασφάλεια του πλοίου σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο παρόν άρθρο θα σταθούμε ιδιαίτερα στα στοιχεία διεθνοποίησης της ναυτιλίας διότι τα στοιχεία αυτά σχετίζονται άμεσα και με το φορολογικό σχεδιασμό των ναυτιλιακών εταιρειών, ήτοι τον εκ των προτέρω προσδιορισμό του τόπου φορολογίας και διοικητικού ελέγχου της εταιρείας και των πλοίων για να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, κύριος συντελεστής διεθνοποίησης της ναυτιλίας είναι σαφώς η αλλαγή της εθνικής σημαίας και η αντικατάστασή της με σημαία χώρας που διαθέτει το βέλτιστο οικονομικο-φορολογικο περιβάλλον για τις ναυτιλιακές επενδύσεις. Επιπροσθέτως, σημαντικότατος παράγοντας είναι η εθνικότητα του εργατικού δυναμικού του πλοίου αλλά και του γραφείου. Σαφώς, στους ως άνω παράγοντες προστίθενται η χώρα εγκατάστασης του γραφείου της ναυτιλιακής εταιρείας όπως επίσης και η εθνικότητα των φορτίων. Φυσικά, το κεφάλαιο –το οποίο αποδεικνύει την προέλευση της χρηματοδότησης- καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση ξένων λιμένων καταδεικνύει την πλέον μη αμβισβητούμενη παγκοσμιοποίηση της ναυτιλίας, η οποία συναρτάται, άλλωστε, και με την εξυπηρέτηση αναγκών καταναλωτών τρίτων χωρών.

Σαφώς, στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι η συσχέτιση των ως άνω συντελεστών και ο κατάλληλος συνδυασμός τους μπορεί να προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, όταν επιλέγεται το μοντέλο η εθνικότητα των συντελεστών της παραγωγής και των λοιπών συντελεστών εκμετάλλευσης μιας ναυτιλιακής εταιρείας να είναι διαφορετική από την εθνικότητα του πλοιοκτήτη επιτυγχάνονται άριστα φορολογικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Ολοκληρώνοντας, το βασικό χαρακτηριστικό της διεθνοποιημένης ναυτιλίας είναι ότι η ναυτιλιακή επιχείρηση μπορεί να επιλέξει αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, ήτοι να επιλέξει η τελευταία να γίνεται σε κάθε έδρα της και σε κάθε ξένη χώρα, ώστε να μπορεί να δταστηριοποιείται τελείως ανεξάρτητα. Με τον τρόπο αυτό ευοδώνεται το αίτημα για ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους μέσω φθηνών συντελεστών παραγωγής. Για ένα άρτιο φορολογικό σχεδιασμό της δικής σας ναυτιλιακής επένδυσης, απευθυνθείται στα εξειδικευμένα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS S.A.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now