Ηνωμένο Βασίλειο - Φορολογικός σχεδιασμός της επενδυτικής δραστηριότητας

Λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας διακρίνεται για την πολιτική και οικονομική του δύναμη. Οι υπηρεσίες –ιδίως χρηματοπιστωτικές- αποτελούν τον κύριο τομέα της οικονομίας του ενώ παράλληλα εξακολουθεί να διαθέτει ανεπτυγμένη και ακμάζουσα βιομηχανία στην υψηλή τεχνολογία. Η διοικητική του διάρθρωση και η δημοσιονομική πολιτική του δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για επενδύσεις στο έδαφός του.

Κύριες μορφές εταιρικής σύνθεσης που απαντώνται στο εμπορικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι ακολούθως αναφερόμενες:

· Sole Traders

· Limited Companies: Private Limited Company & Limited Liability Partnership

· Business Partnerships

· Branch

Για την επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής πρέπει να συνεκτιμηθούν ο τομέας επενδυτικής δράσης, το εύρος της και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις πηγάζουσες από το εμπορικό δίκαιο υποχρεώσεις.

Περνώντας στους λόγους που καθιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο ιδανική επιλογή για την ίδρυση μίας εταιρείας ή ενός υποκαταστήματος εταιρείας θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τελευταίοι σχετίζονται τόσο με τη δημόσια διοίκησή του όσο και με τη φορολογική του νομοθεσία. Με άλλα λόγια, η διεκπεραίωση της πλειοψηφίας των διοικητικών διαδικασιών γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων έχοντας ως αποτέλεσμα την ταχύτατη ολοκλήρωσή τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εξορθολογισμένη φορολογική πολιτική –στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια- έχουν δικαιολογημένα καταστήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μία από τις σημαντικότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένα καίριας σημασίας στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών ανέρχεται σήμερα στο 21% και πρόκειται να μειωθεί στο 20% εντός του έτους 2015. Ακόμα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας αγγίζει το 20% αν και ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης επιβαρύνονται με χαμηλότερο Φ.Π.Α. Οι εταιρείες που ιδρύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται να εγγραφούν στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία για απόκτηση VAT μόνο εάν η αξία των φορολογητέων εισοδημάτων τους εντός δώδεκα μηνών ξεπεράσει το ποσό των 81.000 GBP. Ως εκ τούτου, εάν μία εταιρεία δεν έχει τα προαναφερθέντα έσοδα, έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαλλαγεί από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Επίσης, η ίδρυση ενός υποκαταστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να επιφέρει σπουδαία οικονομικά οφέλη στην ήδη εδρεύουσα σε άλλο κράτος επιχείρηση. Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και να απαλλαχθούν από την επιβάρυνσή τους με ορισμένους φόρους. Ταυτόχρονα, το υποκατάστημα φορολογείται μόνο για τα κέρδη που αποκτώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, η ίδρυσή του ολοκληρώνεται σε άμεσο χρονικό διάστημα χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εταίρων. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μεταφέροντας ή επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να επιτύχουν έναν τέλειο συνδυασμό επενδυτικής επέκτασης και ευνοϊκού φοροτεχνικού σχεδιασμού.

Σαφώς, η φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από πληθώρα φορολογικών διατάξεων. Ο κατάλληλος συνδυασμός των εν λόγω διατάξεων οδηγεί στη άριστη φοροτεχνική οργάνωση της υπό σύσταση εταιρείας ή του υπό ίδρυση υποκαταστήματος. Η ADVANCED CONSULTANTS A.E., συνεργαζόμενη με μεγάλο αριθμό εταιρειών και λογιστικών γραφείων που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σε θέση να φροντίσει για την σύσταση και τον φοροτεχνικό σχεδιασμό της εταιρείας σας αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και οργανώνονας τα φορο-λογιστικά ζητήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας και τα έμπειρα στελέχη της.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now